Ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie podróżne to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która ma na celu ochronę podróżnych przed różnymi ryzykami związanymi z podróżami. Polisy te mogą obejmować różne aspekty, a ich zakres zależy od konkretnych warunków danego planu ubezpieczeniowego. Oto kilka kluczowych elementów, które mogą być objęte ubezpieczeniem podróżnym:

Punkta.pl – porównywarka OC
 1. Ubezpieczenie medyczne:
  Obejmuje koszty leczenia chorób i wypadków podczas podróży. W niektórych przypadkach obejmuje również ewakuację medyczną.
 2. Ubezpieczenie bagażu:
  Chroni przed stratą, kradzieżą lub uszkodzeniem bagażu podróżnego.
 3. Ubezpieczenie od odwołania podróży:
  Pokrywa koszty, gdy podróż musi zostać odwołana z powodu nagłego zdarzenia, takiego jak choroba, wypadek czy inne nieprzewidziane sytuacje.
 4. Odpowiedzialność cywilna:
  Obejmuje sytuacje, w których podróżny ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym osobom lub ich mieniu.
 5. Assistance podróżne:
  Zapewnia pomoc i wsparcie w nagłych sytuacjach, takich jak utrata dokumentów, problemy z samochodem czy potrzeba pomocy medycznej.
 6. Ubezpieczenie od opóźnień i utraty połączeń:
  Oferuje ochronę przed kosztami związanymi z opóźnieniami, utratą połączeń lotniczych czy innymi nieprzewidzianymi sytuacjami związanymi z transportem.
 7. Ubezpieczenie od niespodziewanych wydarzeń:
  Obejmuje sytuacje takie jak strajki, zamieszki czy klęski żywiołowe, które mogą wpłynąć na przebieg podróży.