Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) można zazwyczaj znaleźć i pobrać na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Polsce. Poniżej znajdziesz ogólny opis, jak znaleźć i pobrać formularz wniosku:

  1. Przejdź do strony NFZ: Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na oficjalną stronę Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce. Adres strony internetowej to https://www.nfz.gov.pl.
  2. Szukaj zakładki EKUZ: Na stronie głównej poszukaj zakładki lub sekcji dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Może to być zazwyczaj sekcja „Pacjent”, „Ubezpieczenie Zdrowotne” lub coś podobnego.
  3. Pobierz formularz wniosku: W zakładce dotyczącej EKUZ lub ubezpieczenia zdrowotnego poszukaj informacji na temat wniosków lub dokumentów do pobrania. Tam powinieneś znaleźć formularz wniosku o EKUZ.
  4. Pobierz i wypełnij: Po znalezieniu formularza, pobierz go na swój komputer lub wydrukuj. Następnie wypełnij wniosek zgodnie z instrukcjami.

Pamiętaj, że oficjalne formularze powinny być dostępne na stronie NFZ, a korzystanie z nich jest zalecane, aby uniknąć błędów i opóźnień w procesie uzyskania karty. Jeśli masz trudności z odnalezieniem formularza na stronie internetowej, możesz także skontaktować się bezpośrednio z NFZ lub odwiedzić lokalny oddział NFZ w swojej okolicy, gdzie personel może pomóc ci w uzyskaniu odpowiednich dokumentów.

PONIŻEJ WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej

Wzór zaświadczenia wypełnianego przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne