Jak wyrobić kartę EKUZ?

Aby uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), musisz skontaktować się z właściwym organem w kraju, w którym jesteś ubezpieczony. Poniżej przedstawiam ogólne kroki, które zazwyczaj musisz podjąć:

1. Skontaktuj się z ubezpieczycielem zdrowotnym:
Skomunikuj się z Twoim ubezpieczycielem zdrowotnym, który jest odpowiedzialny za wystawienie EKUZ. W większości krajów jest to instytucja państwowa lub narodowy fundusz zdrowia.

2. Wypełnij wniosek:
Wypełnij odpowiedni wniosek, który najczęściej dostępny jest online na stronie internetowej ubezpieczyciela zdrowotnego. Możliwe jest także złożenie wniosku osobiście w biurze ubezpieczyciela.

3. Potwierdzenie ubezpieczenia:
W niektórych przypadkach będziesz musiał dostarczyć potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Upewnij się, że Twoje ubezpieczenie jest ważne na czas planowanej podróży.

4. Odbierz lub otrzymaj kartę:
Po zatwierdzeniu wniosku i spełnieniu wszelkich warunków otrzymasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W niektórych krajach karta może być wysłana pocztą, a w innych będziesz musiał ją odebrać osobiście.

5 Sprawdź ważność karty:
Upewnij się, że karta jest ważna na okres planowanej podróży. Czas ważności karty może się różnić w zależności od kraju, ale zazwyczaj wynosi od 6 miesięcy do 1 roku.

6.Zawsze nos kartę ze sobą:
Kiedy już otrzymasz EKUZ, zawsze nos ją ze sobą podczas podróży. W razie potrzeby personel medyczny będzie mógł potwierdzić Twoje uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.

Pamiętaj, że EKUZ jest przeznaczona głównie do korzystania z nagłych przypadków zdrowotnych, a nie do planowego leczenia. Jeśli planujesz podróżować, zaleca się także zakupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, które obejmie inne ryzyka związane z podróżą.